نمایش 13–24 از 26 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

مبلمان روما ابزاری VIP

لطفا تماس بگیرید

مبلمان روما ابزاری vip

 • تعداد : ۸ نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۸ عدد + ۲عدد سوسیسی (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است .
 • در این ست ۱ عدد جلو مبلی ۴کشو، ۲ عدد عسلی، میزTV دارای۲ کشو، کنسول ۲ درب و۳ کشو دارد.

مبلمان رومانیو

مبلمان رومانیو تعداد : ۷ نفره (۳+۱+۱+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد جنس بدنه : چوب راش گرجستان جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد تعداد کوسن : 7 عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه) این ست ۱ عدد جلو مبلی، ۲ عدد عسلی دارد.

مبلمان سلین

مبلمان سلین

 • تعداد : ۵ نفره  (۳+۱+۱امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۶ عدد  (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 •  این ست ۱عدد جلو مبلی و ۱عدد عسلی دارد.
مبل فلاور
نزدیک

مبلمان فلاور

لطفا تماس بگیرید
مبلمان فلاور
 • تعداد : ۸ نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۱۰ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه).
 • این ست ۱ عدد جلو مبلی، ۱ عدد عسلی، کنسول ۴درب و ۲ کشو دارد.
نزدیک

مبلمان فلورانس

لطفا تماس بگیرید

مبلمان فلورانس

 • تعداد : ۸ نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۱۰ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • این ست ۱ عدد جلو مبلی کشودار دارد.

مبلمان کاجی پلاس (تیره)

مبلمان کاجی پلاس (تیره) تعداد : 8 نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد جنس بدنه : چوب راش گرجستان جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد این ست ۱عدد جلو مبلی و ۱عدد عسلی دارد. تعداد کوسن : ۱۰ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه) غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است . این ست ۱ عدد جلو مبلی، ۲ عدد عسلی، ۱ میز TV چهار درب د یک کشو، کنسول چهار درب و 3 کشو دارد.

مبلمان کاجی پلاس (روشن)

مبلمان کاجی پلاس (روشن) تعداد : 8 نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد جنس بدنه : چوب راش گرجستان جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد تعداد کوسن : ۱۰ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه) غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است . این ست ۱ عدد جلو مبلی، ۲ عدد عسلی دارد.

مبلمان کویین آرمان

مبلمان کویین آرمان

 • تعداد : ۵ نفره (۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۴ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • این ست ۱ عدد جلو مبلی دارد.

مبلمان کینگ ویکتوریا

لطفا تماس بگیرید

مبلمان کینگ

 • تعداد : ۸ نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۱۰ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • این ست ۱ عدد جلو مبلی ۴ کشو، ۱ عدد عسلی دارد.

مبلمان گارنت

مبلمان گارنت

 • تعداد : ۸ نفره (۳+۳+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۸ عدد (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است .
 • این ست ۱ عدد جلو مبلی، ۲ عدد عسلی دارد.

مبلمان مانلی

مبلمان مانلی

 • تعداد : ۷ نفره (۳+۱+۱+۱+۱) امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۶عدد + ۱عدد سوسیسی(۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است .
 • این ست ۱عدد جلو مبلی و ۲عدد عسلی دارد.

مبلمان میراکل

مبلمان میراکل

 • تعداد : ۷ نفره (۳+۱+۱+۱+۱امکان تغییر تعداد نفرات وجود دارد
 • جنس بدنه : چوب راش گرجستان
 • جنس نشیمن : اسفنج ۳۵ کیلویی ویژه
 • قابلیت انتخاب رنگ چوب : دارد
 • قابلیت انتخاب رنگ و نوع پارچه : دارد
 • تعداد کوسن : ۴ عدد  (۲ عدد به ازای هر کاناپه)
 • غذاخوری : به صورت ۲،۴،۶،۸،….. قابل سفارش است .
 •  این ست ۱عدد جلو مبلی و ۲عدد عسلی دارد.